Er zijn hooggespannen verwachtingen rond smart cities. Technologisch is er al veel mogelijk en staat er met de komst van AI veel op til. Dit stelt hoge eisen aan de expertise en stuurkracht van gemeenten.
Ben Kokkeler woont in Enschede en is op het terrein van innovatie al tientallen jaren actief, rond de Universiteit Twente, de Universitaet Dortmund en Saxion. Hij is momenteel als principal consultant verbonden aan de Europese Technopolis Group, en bij Avans Hogeschool in Noord-Brabant leidt hij als lector een onderzoekgroep die kijkt naar Digitalisering en Sociale Veiligheid. Hij werkt daarbij samen met gemeenten, politie, brandweer, veiligheidsregio’s, burgerinitiatieven, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bedrijven.
Hij verzorgt een workshop die uit twee delen bestaat. Allereerst geeft hij een inleiding over de wijze waarop gemeenten en veiligheidsorganisaties ethische, juridische en sociale aspecten kunnen inschatten bij de toepassing van digitale technologie. Vervolgens bespreekt hij samen met het publiek twee cases: de fieldlabs Inbraakvrije Wijken georganiseerd door de stichting DITSS (Dutch Institute for Safety & Security) en de informatiegestuurde veiligheidsprogramma van OV-vervoerder Arriva.

Door: Sjoerd de Vries (kerndocent ‘Digitale Transformaties’ binnen de executive master Public Management van de Universiteit Twente) & Jos Darmanata (senior consultant ‘Digital Governance in Organisaties’ Universiteit Twente).
Veel grote veranderingsprocessen in de publieke sector worden aangejaagd door ICT. Wanneer noemen we het een digitale transformatie en wat betekent dit dan? Hoe draag je bij aan het succes ervan? In deze masterclass zetten we recente kennis op dit gebied praktisch bruikbaar op een rij.

De digitale samenleving doet steeds actiever mee in het democratische proces. Het laten participeren van de samenleving is voor gemeentes belangrijker dan ooit. Maar hoe bereiken zij de juiste inwoners? En hoe kunnen social media, big data en hightech daarbij een rol spelen? Het symposium ‘participatie in de digitale samenleving’ gaat daar dieper op in.

Meld je aan via deze link. Entree is gratis.

Het lectoraat Smart Cities, Saxion hield met Universiteit Twente, Both Social, Mark Verhijde Advies en Projecten én acht Nederlandse gemeentes een reeks participatietrajecten tegen het licht. De resultaten zijn verwerkt in een online toolbox die gemeentes kunnen gebruiken bij de invulling van nieuwe trajecten en de evaluatie van bestaande trajecten.

Onderdeel van het symposium zijn lezingen, workshops en netwerkbijeenkomsten over hoe de overheid social media, big data en hightech kan inzetten voor participatie met de samenleving. De bezoeker ontmoet collega’s van andere gemeentes en maakt kennis met vergelijkbare participatietrajecten. Het symposium is een opstart naar nieuwe netwerk- en intervisiegroepen, die leiden naar masterclasses bij Saxion en Universiteit Twente.

Het programma
10.30 – 12.00 uur       Keynote over ‘Participatie in de digitale samenleving’
Keynotespeaker Robin Effing neemt je mee in het veranderende participatieproces door digitalisering van de samenleving, met ruimte voor vragen en discussie.

12.00 – 13.00 uur      Lunch, bezoek inspiratiemarkt

13.00 – 15.00 uur      Workshops
Via diverse korte workshops krijg je inzicht in het opzetten en uitvoeren van een participatieproces. Het digitale strategie canvas ligt daaraan ten grondslag.

Dit zijn de Workshops
– Digital Strategy Canvas (door Menno Both)
– E Democracy (door Mark Verhijde)
– Participatie, do’s & don’ts (door Sharon Neulen en Lieke Kiekebosch)
– Doelgroepen en persona (door Eva Spijker)
– Monitoring: plattelandsgemeenten vs stadsgemeente (door Michiel Geurtse, Wouter van der Zouw en Wilfried Brandsma)
– Zin en onzin van platforms (door Harrie Kiekebosch)
– Digital Social Netwerkkaarten (door Robin Effing)
– Ethiek, AVG (door Steven Dorrestijn)

15.00-15.30 uur       Koffiepauze en bezoek inspiratiemarkt

15.30-16.30 uur       Community Building olv Wouter Vollenbroek
Ruimte voor netwerken, kans om te leren van andere projecten.

Via aanmelding ontstaan netwerken. Je vindt elkaar via de ‘social network’-kaart, gemaakt van de gegevens die je bij aanmelding kunt uploaden.
Doel is dat er netwerken ontstaan die voortduren na het symposium.