Home / / / TALENT SQUARE

TALENT SQUARE

Locatie: Bistro de Veste I Datum: 27 Juni 2019 Tijd: 10:30 - 17:00

Het Talent Square is het verbindende element tussen talent-biedende partijen (o.a. onderwijsinstellingen) en talent-zoekende partijen (o.a. bedrijven). Het grote aantal ICT-gerelateerde vacatures in de regio bevestigd de behoefte aan talent.
Wij nodigen besluitvormers en beleidsbepalers van alle partijen uit om in dialoog te treden om zo structureel tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod te komen.