Home / / AVANS HOGESCHOOL – Smarter public safety

AVANS HOGESCHOOL – Smarter public safety

Locatie: Supportgroep Loge Datum: 28 Juni 2019 Tijd: 13:30 - 15:30

Er zijn hooggespannen verwachtingen rond smart cities. Technologisch is er al veel mogelijk en staat er met de komst van AI veel op til. Dit stelt hoge eisen aan de expertise en stuurkracht van gemeenten.
Ben Kokkeler woont in Enschede en is op het terrein van innovatie al tientallen jaren actief, rond de Universiteit Twente, de Universitaet Dortmund en Saxion. Hij is momenteel als principal consultant verbonden aan de Europese Technopolis Group, en bij Avans Hogeschool in Noord-Brabant leidt hij als lector een onderzoekgroep die kijkt naar Digitalisering en Sociale Veiligheid. Hij werkt daarbij samen met gemeenten, politie, brandweer, veiligheidsregio’s, burgerinitiatieven, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bedrijven.
Hij verzorgt een workshop die uit twee delen bestaat. Allereerst geeft hij een inleiding over de wijze waarop gemeenten en veiligheidsorganisaties ethische, juridische en sociale aspecten kunnen inschatten bij de toepassing van digitale technologie. Vervolgens bespreekt hij samen met het publiek twee cases: de fieldlabs Inbraakvrije Wijken georganiseerd door de stichting DITSS (Dutch Institute for Safety & Security) en de informatiegestuurde veiligheidsprogramma van OV-vervoerder Arriva.