Talent Square

Talent Square is het verbindende element tussen talent-biedende partijen (o.a. onderwijsinstellingen) en talent-zoekende partijen (o.a. bedrijven). Het grote aantal ICT-gerelateerde vacatures in de regio bevestigt de behoefte aan talent.
Wij nodigen besluitvormers en beleidsbepalers van alle partijen uit om in dialoog te treden om zo structureel tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod te komen.

Op het Talent Square zijn verschillende partijen vertegenwoordigd met specialisten die uw organisatie inzicht kunnen geven in het brede aanbod aan talent dat de regio te bieden heeft en die u kunnen helpen bij het vinden en bereiken van het juiste IT-talent.

Op zoek naar het IT-talent voor uw organisatie? U vindt het passende aanbod op Talent Square!

ICT² wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Nederlands
  • Duits
  • Engels